Image
Loading

Ιντρακάτ: Η εταιρεία με το διαφορετικό πολλαπλό όραμα

Αλέξανδρος Εξάρχου

Διευθύνων Σύμβουλος

PLAY NOW - PLAY NOW - PLAY NOW -

∆εν χωράει καµµιά αµφιβολία. Ο Όµιλος που δηµιούργησαν οι κ.κ. Αλέξανδρος Εξάρχου, ∆ηµήτρης Μπάκος και Γιάννης Καϋµενάκης, έχει όραµα, φιλοδοξίες και µοναδική ταχύτητα στη λήψη εύστοχων επενδυτικών  αποφάσεων. Τον τελευταίο καιρό έτσι, η Intrakat, στο χώρο του ελληνικού επιχειρείν αποτελεί πραγµατικό καυτό όνοµα, µε θεαµατικές επενδύσεις σε εξαγορές τόσο στον κατασκευαστικό κλάδο όσο και στον αντίστοιχο τραπεζικό, που και αυτός βρίσκεται σε φάση ισχυρού µετασχηµατισµού.   

Ποιος είναι ο Όμιλος που φέρνει ανανέωση,καινοτομία και εξωστρέφεια,στην ελληνική κατασκευαστική και τραπεζική πραγματικότητα

Και αυτή η θέληση του Οµίλου αποτυπώνεται χωρίς καµµιά σκιά αµφισβήτησης στα λόγια και τη ζωτικότητα που εκφράζει ο διευθύνων σύµβουλος της Intrakat κ. Αλέξανδρος Εξάρχου.

«...Θέλουµε να δηµιουργήσουµε έναν µεγαλύτερο, πιο δυναµικό και περισσότερο εξωστρεφή όµιλο επιχειρήσεων, µε στόχο να αναπτυχθεί σε Ελλάδα και εξωτερικό και να «χτίσει» την παρουσία του µέσα από µία διασπορά δραστηριοτήτων. Βασική προϋπόθεση για αυτό είναι η κερδοφορία, η οποία θα µας επιτρέψει να µεγαλώσουµε και να επιβραβεύσουµε τους µετόχους µας για την εµπιστοσύνη τους. Ήδη, όπως έδειξαν και τα οικονοµικά αποτελέσµατα του Α’ Εξαµήνου του 2023, έχουµε περάσει σε λειτουργική και καθαρή κερδοφορία και οι προοπτικές µπροστά µας είναι θετικές...», τονίζει ο διευθύνων σύµβουλος του Οµίλου, ιχνογραφώντας και τις διαστάσεις των φιλοδοξιών του.

Ένας  Όµιλος ο οποίος πέρα από τα παραδοσιακά δηµόσια και ιδιωτικά έργα, στα οποία έχει µία ιδιαίτερη παρακαταθήκη, προωθεί την ενεργή επέκτασή του και σε νέους τοµείς που υπόσχονται επαναλαµβανόµενα έσοδα και πιο ποιοτικές υπηρεσίες για τους πολίτες, όπως οι Σ∆ΙΤ και οι παραχωρήσεις. Επίσης, προτεραιότητά του είναι οι ανανεώσιµες πηγές ενέργειας στις οποίες θα επενδύσει αποφασιστικά τα επόµενα χρόνια. Φιλοδοξεί ετσι, να αποτελέσει καταλύτη στην πράσινη µετάβαση της Ελλάδας και να φέρει νέες τεχνολογίες, όπως συστήµατα αποθήκευσης ενέργειας που θα διευκολύνουν αυτή την εθνική προσπάθεια και θα προσφέρουν νέες δυνατότητες σε όλη την οικονοµία. Στόχος του Οµίλου είναι µία ισχυρή θέση στην αγορά την επόµενη µέρα, όταν θα έχουν ολοκληρωθεί τα µεγάλα έργα της τρέχουσας περιόδου και ο κατασκευαστικός κλάδος θα έχει κλείσει έναν µεγάλο κύκλο.

Στο πλαίσιο όλων των πιο πάνω δράσεων, ο Όµιλος υλοποιεί και ετοιµάζεται παράλληλα να εκτελέσει πολύ σηµαντικά έργα υποδοµής, ανάµεσα στα οποία και ένα από τα πλέον εµβληµατικά της σύγχρονης ελληνικής τεχνικής ιστορίας. Κατά τον κ. Αλέξανδρο Έξαρχο, ο Όµιλος συµµετέχει στην κοινοπραξία του Marina Tower στο Ελληνικό, που φιλοδοξεί να επαναπροσδιορίσει πολεοδοµικά και αρχιτεκτονικά την ευρύτερη περιοχή και να δηµιουργήσει το πρώτο τοπόσηµο της Αθήνας για τον 21° αιώνα. Επίσης, έχει αναλάβει τον εκσυγχρονισµό και την επέκταση ενός µεγάλου διυλιστηρίου στα Ηνωµένα Αραβικά Εµιράτα που του φέρνει για πρώτη φορά στον κλάδο του Oil & Gas, που είναι στρατηγικής σηµασίας διεθνώς. Προωθεί επίσης µεγάλες επενδύσεις στις Ανανεώσιµες Πηγές Ενέργειας και την Αποθήκευση Ενέργειας, τις οποίες θα δούµε σταδιακά να εξελίσσονται τα επόµενα χρόνια. Επίσης, κάνει προσεκτικά ανοίγµατα στον τουρισµό και το real estate για να ενισχύσει νέες πηγές µελλοντικών εσόδων.

Είναι κατάδηλο έτσι ότι ο Όµιλος που είναι σηµαντικός τεχνικός οργανισµός στην κατηγορία των κατασκευαστικών της 7ης τάξης, κάνει σοβαρές επιλογές µαχών για να µεγαλώσει στις πιο υγιείς βάσεις που του προσφέρονται. Με άλλα λόγια κινείται ορθολογικά και δυναµικά, έχοντας στη διάθεσή του και στο πλευρό ένα αξιοζήλευτο ανθρώπινο δυναµικό. Την ίδια στιγµή, η Intrakat είναι κατάλληλα και ισχυρά κεφαλαιοποιηµένη, γεγονός που της επιτρέπει όχι µόνον να παίρνει έργα, αλλά και να τα εκτελεί εµπρόθεσµα. Σαφώς δε, αυτή η ικανότητα της εταιρείας αποτελεί σηµαντική για την εποχή µας άυλη αξία.   

Θα πρέπει να σηµειωθεί ακόµα ότι σταθµό για την Intrakat αποτέλεσε η ολοκλήρωση της εξαγοράς της «Άκτωρ», η οποία στο τέλος του 2023 θα έχει ανεκτέλεστο 5 δισ. ευρώ.

Και από την άποψη αυτή, είναι σηµαντικό να τονιστεί ότι η εξαγορά αυτή υπήρξε σπάνια για τα ελληνικά χρονικά. ∆εν είναι τρέχον νόµισµα, η εξαγορά µεγάλων από µικρούς. Επισηµαίνεται από πλευράς τάξης µεγέθους ότι η «Άκτωρ», διαθέτει πάνω από 150 θυγατρικές ή συµµετοχές σε κοινοπραξίες και, φυσικά, µεγέθη πολύ µεγαλύτερα της Intrakat. «....Αυτή η αναντιστοιχία όµως δεν µας φοβίζει. Τόσο εγώ όσο και άλλα στελέχη µας έχουµε περάσει από την ΑΚΤΩΡ και γνωρίζουµε καλά την εταιρεία. Το στοίχηµα είναι, φυσικά, µεγάλο. Η εξαγορά αυτή θα µας προσφέρει το µέγεθος και την κλίµακα που χρειαζόµαστε για να κάνουµε τη διαφορά στην αγορά και να διεθνοποιήσουµε ακόµη περισσότερο τις δραστηριότητές µας...», λέει ο Αλέξανδρος Εξαρχου. 

Επισηµαίνει δε ότι το ανεκτέλεστο που η Άκτωρ διαθέτει στη Ρουµανία, αποτελεί µεγάλη ευκαιρία για την Intrakat. Με την τελευταία, σε µια προσπάθεια επίκαιρης και ζωτικής κίνησης διαφοροποίησης των δραστηριοτήτων της, να µπαίνει θεαµατικά και στον τραπεζικό τοµέα. 

Έχοντας δει µία µεγάλη ευκαιρία και ένα σηµαντικό κενό στην αγορά, µπήκε στο µετοχικό κεφάλαιο της Παγκρήτιας Τράπεζας, η οποία αποτελεί το βασικό της όχηµα για την υλοποίηση του οράµατός της τον 5° τραπεζικό πυλώνα. Ο 5ος πυλώνας φιλοδοξεί να φέρει µεγαλύτερο ανταγωνισµό στην αγορά και να προσφέρει δάνεια και ευκαιρίες ανάπτυξης στις Μικροµεσαίες Επιχειρήσεις της Ελλάδας, που σήµερα βρίσκονται αποκλεισµένες από τον τραπεζικό δανεισµό. Η ενσωµάτωση του ελληνικού δικτύου της HSBC, η συγχώνευση µε την Συνεταιρική Τράπεζα της Κεντρικής Μακεδονίας και η επερχόµενη συνένωση δυνάµεων µε την Τράπεζα Αττικής θα κάνει αυτό το όραµα πραγµατικότητα. Η πρόκληση είναι, προφανώς, µεγάλη, όµως η ευκαιρία µεγαλύτερη. 

Τα cookies είναι σημαντικά για την εύρυθμη λειτουργία του successtories.gr και για την βελτίωση της online εμπειρία σας.
Επιλέξτε «Αποδοχή» ή «Ρυθμίσεις» για να ορίσετε τις επιλογές σας.
Απαραίτητα
Τα απολύτως απαραίτητα cookies είναι ουσιαστικής σημασίας για την ορθή λειτουργία του ιστότοπου και δεν μπορούν να απενεργοποιηθούν. Αυτά τα cookies δεν αναγνωρίζουν την ατομική σας ταυτότητα. Εάν ρυθμίσετε τον browser σας, ώστε να μπλοκάρει τη χρήση αυτών των cookies η Ιστοσελίδα ή ορισμένα τμήματα αυτής δεν θα λειτουργούν.
Στατιστικά

Τα στατιστικά cookies μας δίνουν τη δυνατότητα να αξιολογούμε την αποτελεσματικότητα των διάφορων λειτουργιών του site μας ώστε να βελτιώνουμε συνεχώς την εμπειρία που προσφέρουμε.

Τα εργαλεία που χρησιμοποιούμε περιλαμβάνουν τα Google Analytics, Hotjar, Skroutz Analytics, Facebook Pixel, Pinterest Tag.

Διάφορα

Αυτά τα cookies χρησιμοποιούνται από υπηρεσίες τρίτων για διάφορες λειτουργίες όπως αλληλεπίδραση με κοινωνικά δίκτυα, χάρτες, κτλ. Χωρίς αυτά οι επιπλέον λειτουργίες δεν θα είναι διαθέσιμες.

Τα εργαλεία που χρησιμοποιούμε περιλαμβάνουν τα Google Maps, AddThis social/share buttons, SnapWidget / Instagram widget.