Image
Loading

Ο άνθρωπος που δημιούργησε μια ελληνική πολυεθνική εταιρεία

Στέφανος Τζιρίτης

Ιδρυτής και πρόεδρος της ISOMAT

PLAY NOW - PLAY NOW - PLAY NOW -

Η αφορμή για την ίδρυση της ISOMAT δόθηκε από το μεγάλο σεισμό της Θεσσαλονίκης το 1978, αλλά και αυτόν που ακολούθησε στην Αθήνα. Μετά τους δύο αυτούς σεισμούς, οι κατασκευές στις πληγείσες περιοχές υπέστησαν μεγάλες ζημίες και προέκυψαν προβλήματα, η αποκατάσταση των οποίων απαιτούσε πρωτοποριακά δομικά υλικά υψηλής ποιότητας και τεχνολογίας.

Τα λιγοστά αντίστοιχα προϊόντα που κυκλοφορούσαν στην ελληνική αγορά εκείνη την εποχή ήταν άγνωστα στους περισσότερους επαγγελματίες του κλάδου, ενώ, επειδή προέρχονταν κατά κύριο λόγο από το εξωτερικό ελλείψει εγχώριας παραγωγής, είχαν ιδιαίτερα υψηλό κόστος για τα ελληνικά δεδομένα.

Η ISOMAT είναι ο κορυφαίος, σε διεθνές επίπεδο, συνεργάτης αξιόπιστων, καινοτόμων και ολοκληρωμένων λύσεων για τον κατασκευαστικό κλάδο. Διαθέτει τρία εργοστάσια παραγωγής σε Ελλάδα, Ρουμανία και Σερβία, καθώς και επιπλέον πέντε εμπορικές θυγατρικές σε Γερμανία, Σλοβενία, Βουλγαρία, Ρωσία και Τουρκία.  

Ως εκ τούτου, ήταν δύσκολο να καθιερωθούν και να χρησιμοποιηθούν ευρέως στον κατασκευαστικό τομέα. Ο Στέφανος Τζιρίτης, άνθρωπος διορατικός και οξυδερκής, βλέποντας το κενό και την ευκαιρία που υπήρχε στον τομέα των οικοδομικών υλικών, αποφάσισε να ιδρύσει την ISOMAT με στόχο να παράγει στην Ελλάδα ειδικά δομικά υλικά υψηλής ποιότητας, που θα είναι, όμως, προσιτά στον Έλληνα καταναλωτή. 

Ο πρώτος χώρος παραγωγής ήταν ένα παλιό ορνιθοτροφείο 250 τ.μ., που νοίκιασε ο Στέφανος Τζιρίτης στη Νέα Ιωνία Θεσσαλονίκης. Επρόκειτο για ένα κτίριο από τσιμεντόλιθους με ξύλινη στέγη, το οποίο εξόπλισε με ένα γερμανικό μηχάνημα που απέκτησε παίρνοντας ένα μικρό δάνειο. Έτσι, η  ISOMAT έκανε τα πρώτα της βήματα. 

Ως αποστολή της ορίστηκε η ανάπτυξη, η παραγωγή, η προώθηση και η υποστήριξη μιας ευρείας γκάμας δομικών χημικών, κονιαμάτων και χρωμάτων υψηλής ποιότητας και προστιθέμενης αξίας για τον κατασκευαστικό τομέα, σε επιλεγμένες περιοχές, μέσω του δικτύου των θυγατρικών εταιριών της και των τοπικών αντιπροσώπων της. Σαράντα χρόνια αργότερα το όραμα του ιδρυτή της ISOMAT φαίνεται ότι έχει εκπληρωθεί πλήρως και μάλιστα οι προσδοκίες έχουν ξεπεραστεί.

Η ISOMAT είναι ο κορυφαίος, σε διεθνές επίπεδο, συνεργάτης αξιόπιστων, καινοτόμων και ολοκληρωμένων λύσεων για τον κατασκευαστικό κλάδο. Διαθέτει τρία εργοστάσια παραγωγής σε Ελλάδα, Ρουμανία και Σερβία, καθώς και επιπλέον πέντε εμπορικές θυγατρικές σε Γερμανία, Σλοβενία, Βουλγαρία, Ρωσία και Τουρκία.  

Η παραγωγή της εταιρείας περιλαμβάνει πάνω από 350 διαφορετικά προϊόντα που εξάγονται σε περίπου εξήντα χώρες ανά τον κόσμο και εντάσσονται στις παρακάτω έξι βασικές κατηγορίες: στεγανωτικά υλικά, χρώματα και σοβάδες, κόλλες και αρμόστοκοι, επισκευαστικά υλικά, βελτιωτικά πρόσμικτα και επιστρώσεις δαπέδων.

Η παραγωγή της εταιρείας ξεκίνησε με λίγα προϊόντα κυρίως στεγανωτικά, όπως το ISOFLEX και το AQUAMAT. Εκείνο, όμως, που την ξεχώρισε ήταν το ASOLIT ως ένα πρωτοποριακό και «επαναστατικό» για την εποχή του προϊόν που μπορούσε να αντικαταστήσει τον ασβέστη. Ο Στέφανος Τζιρίτης σημειώνει ότι «Από την αρχή δόθηκε ιδιαίτερη προσοχή στην ποιότητα των προϊόντων, ώστε να ανταποκρίνονται στις πιο υψηλές απαιτήσεις.

Έκανα ο ίδιος έρευνα και κατέληξα ότι τα οικοδομικά υλικά με γερμανική τεχνολογία είναι τα καλύτερα. Έτσι, το 1981 συνήψαμε σύμβαση παροχής τεχνολογίας με μία γερμανική εταιρεία, παράγοντας σιγά - σιγά τα πρώτα προϊόντα με αυστηρά γερμανικές προδιαγραφές».  

Βάση δόθηκε και στη σωστή τεχνική εκπαίδευση τόσο των μηχανικών της εταιρείας όσο και των πελατών, ώστε τα προϊόντα όχι μόνο να είναι ποιοτικά, αλλά και να εφαρμόζονται σωστά. Με το βλέμμα στραμμένο προς την καινοτομία και τη συνεχή ανάπτυξη έχει δημιουργηθεί και ένα ισχυρό τμήμα Έρευνας και Ανάπτυξης (R&D), που αποτελείται από επτά χημεία, πέντε στην Ελλάδα και δυο στις θυγατρικές του εξωτερικού.

Εκεί δουλεύουν έμπειροι χημικοί που παρακολουθούν τις τεχνολογικές εξελίξεις και απαιτήσεις του κατασκευαστικού κλάδου και δημιουργούν κάθε χρόνο δεκαπέντε με είκοσι νέα προϊόντα. Προτεραιότητα της ISOMAT είναι διαχρονικά η βιωσιμότητα.

Τα προϊόντα της είναι φιλικά προς το περιβάλλον με πολλές από τις προϊοντικές σειρές να φέρουν διεθνώς αναγνωρισμένα πιστοποιητικά, τα οποία έλαβαν μετά από αυστηρούς επιστημονικούς ελέγχους από εγκεκριμένους φορείς. Χαρακτηριστικές τέτοιες πιστοποιήσεις είναι το σήμα περιβαλλοντικής αριστείας Ecolabel της Ευρωπαϊκής Ένωσης και η πιστοποίηση EMICODE του γερμανικού φορέα GEV, η οποία επιβεβαιώνει την ιδιαίτερα χαμηλή εκπομπή πτητικών οργανικών ενώσεων (VOC) των προϊόντων.

Στο πλαίσιο της δέσμευσής της για την πρόληψη πιθανών αιτιών ρύπανσης και για τη συνεχή βελτίωση των περιβαλλοντικών επιδόσεών της εταιρίας η ISOMAT εφαρμόζει και ένα Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης σύμφωνα με το πρότυπο ISO 14001.

Η οικονομική ύφεση στην Ελλάδα από το 2010 ήταν ένα βαρύ πλήγμα για τον κατασκευαστικό κλάδο. Ωστόσο, με προσεκτικά χαραγμένη στρατηγική η ISOMAT κατάφερε να βγει σχεδόν αλώβητη από μια οικονομική κρίση δέκα ετών.

Ο Στέφανος Τζιρίτης εξηγεί ότι τα βήματα που ακολούθησε ήταν τα εξής: «Περιορίσαμε όλα τα περιττά μας έξοδα, αλλά αυξήσαμε τις δαπάνες σε διαφήμιση, την εποχή που όλοι τις περιόριζαν. Επίσης, συνεχίσαμε απρόσκοπτα τις απαιτούμενες επενδύσεις μας σε τεχνολογία, μηχανολογικό και κτιριακό εξοπλισμό, θεωρώντας ότι η κρίση κάποτε θα τελείωνε.

Έτσι, δημιουργήσαμε δυο πρόσθετες γραμμές παραγωγής, ουσιαστικά δυο νέα εργοστάσια: Παραγωγή οικοδομικών χρωμάτων και παραγωγή πολυουρεθανικών στεγανωτικών προϊόντων, κυρίως ενός συστατικού. Θεωρώντας ότι οι άνθρωποί μας είναι το βασικότερο στοιχείο και η ψυχή της εταιρείας μας δεν παραλείψαμε να ενισχύσουμε το στελεχιακό μας δυναμικό τόσο ποιοτικά όσο και ποιοτικά».

Η επιτυχία των στοχευμένων κινήσεων της ISOMAT αποδεικνύεται ξεκάθαρα από τους αριθμούς. Το 2009 οι πωλήσεις της εταιρείας στην Ελλάδα ανέρχονταν στα 32,5 εκ.€ και του Ομίλου στα 34,6 εκ.€. Το 2020, μετά από μια εντονότατη οικονομική κρίση και μια πανδημία, οι πωλήσεις της Ελλάδας ήταν 57 εκ.€ και του Ομίλου 74,6 εκ.€.

Το 2021 συνεχίζεται η ανοδική πορεία και σύμφωνα με τον Στέφανο Τζιρίτη «Η επόμενη τριετία θα είναι πολύ σημαντική για την ISOMAT. Σε ό,τι αφορά την Ελλάδα, ολοκληρώνουμε φέτος μία νέα σειρά επενδύσεων 8 εκ.€ και ξεκινάμε μία νέα σειρά αξίας 11 εκ.€ τόσο σε μηχανολογικό, όσο και σε κτιριακό εξοπλισμό.

Στο εργοστάσιο της Ρουμανίας εκκινήσαμε επενδύσεις αξίας 6,5 εκ.€ για την παραγωγή κονιαμάτων, ενώ στο εργοστάσιο της Σερβίας ξεκινήσαμε επενδύσεις 3,5 εκ.€ κυρίως για επέκταση των κτιριακών εγκαταστάσεων και για μηχανολογικό εξοπλισμό. Τέλος, αναδιοργανώνουμε τη στελεχιακή δομή της εταιρίας μας με ταλαντούχους ανθρώπους, θεωρώντας ότι αυτό είναι η σημαντικότερη δύναμή μας.

Στρατηγική μας επιλογή αποτελεί επίσης και μια πιθανή εξαγορά εταιρείας παραγωγής προϊόντων, που θα πλαισιώνουν τα δικά μας».

Η επιτυχία για το Στέφανο Τζιρίτη είναι μια έννοια σχετική που ορίζεται σε συνάρτηση με διάφορους παράγοντες.  «Για παράδειγμα, επαγγελματική επιτυχία πιστεύω ότι είναι όταν ασχολείσαι δημιουργικά με κάτι που αγαπάς και αυτό κερδίζει την αποδοχή των άλλων».

Γι’ αυτό συμβουλεύει τους νέους ανθρώπους που αναζητούν με τι θα ασχοληθούν «να ψάξουν μέσα τους για να ανακαλύψουν από ποιο αντικείμενο ενασχόλησης θα αντλούσαν ευχαρίστηση, ώστε, αν είναι δυνατόν, να συνδυάσουν τη δουλειά με το χόμπι. Βέβαια, η αγάπη για το επάγγελμα που εξασκούμε είναι η προϋπόθεση για την επιτυχία, αλλά δεν αρκεί.

Για να επιτύχει κανείς το όραμά του απαιτείται επιμονή και διάρκεια. Η ζωή είναι μαραθώνιος και όχι αγώνας ταχύτητας. Ας μην ξεχνάμε και ότι η επαγγελματική επιτυχία πρέπει να συνοδεύεται από μια ισορροπημένη ιδιωτική ζωή που θα περιλαμβάνει οικογένεια, φίλους και προ πάντων υγεία», καταλήγει.

Τα cookies είναι σημαντικά για την εύρυθμη λειτουργία του successtories.gr και για την βελτίωση της online εμπειρία σας.
Επιλέξτε «Αποδοχή» ή «Ρυθμίσεις» για να ορίσετε τις επιλογές σας.
Απαραίτητα
Τα απολύτως απαραίτητα cookies είναι ουσιαστικής σημασίας για την ορθή λειτουργία του ιστότοπου και δεν μπορούν να απενεργοποιηθούν. Αυτά τα cookies δεν αναγνωρίζουν την ατομική σας ταυτότητα. Εάν ρυθμίσετε τον browser σας, ώστε να μπλοκάρει τη χρήση αυτών των cookies η Ιστοσελίδα ή ορισμένα τμήματα αυτής δεν θα λειτουργούν.
Στατιστικά

Τα στατιστικά cookies μας δίνουν τη δυνατότητα να αξιολογούμε την αποτελεσματικότητα των διάφορων λειτουργιών του site μας ώστε να βελτιώνουμε συνεχώς την εμπειρία που προσφέρουμε.

Τα εργαλεία που χρησιμοποιούμε περιλαμβάνουν τα Google Analytics, Hotjar, Skroutz Analytics, Facebook Pixel, Pinterest Tag.

Διάφορα

Αυτά τα cookies χρησιμοποιούνται από υπηρεσίες τρίτων για διάφορες λειτουργίες όπως αλληλεπίδραση με κοινωνικά δίκτυα, χάρτες, κτλ. Χωρίς αυτά οι επιπλέον λειτουργίες δεν θα είναι διαθέσιμες.

Τα εργαλεία που χρησιμοποιούμε περιλαμβάνουν τα Google Maps, AddThis social/share buttons, SnapWidget / Instagram widget.