Image
Loading

Πρωτοπόρος δύναμη στο χώρο του «επιχειρείν» στην Υγεία

Θεόδωρος Καρούτζος

Διευθύνων Σύμβουλος της Affidea

PLAY NOW - PLAY NOW - PLAY NOW -

Όταν συναντά κανείς για πρώτη φορά τον Θεόδωρο Καρούτζο, εντυπωσιάζεται από τον επικεφαλής ενός τόσο µεγάλου, σύνθετου, τεχνολογικά άρτιου και συγχρόνως απόλυτα ανθρωποκεντρικού οργανισµού. Το στερεότυπο που έχουµε στο µυαλό µας για τους ανθρώπους που συνήθως καταλαµβάνουν θέσεις ευθύνης, απέχει µακράν και από τον ενθουσιώδη χαρακτήρα του και κυρίως το ζεστό και ειλικρινές χαµόγελο του Θοδωρή.

Ο άνθρωπος που ηγείται της Affidea στην Ελλάδα, μέλους του μεγαλύτερου Ομίλου υπηρεσιών υγείας στην Ευρώπη Υγείας στην Ευρώπη, χαράσσει τον δρόμο της ανάπτυξης με επίκεντρο τον άνθρωπο, και με όραμα την προαγωγή της υγείας των πολιτών. Εστιάζοντας με όλες του τις δυνάμεις στην ενδυνάμωση της πρόληψης στη χώρα μας και στη διασφάλιση υψηλού επιπέδου ποιότητας υπηρεσιών υγείας, ξεδιπλώνει το απόσταγμα της φιλοσοφίας του και το modus operandi που διατρέχει την εταιρεία την οποία διοικεί.

Άριστος γνώστης της διαχείρισης των ιατρικών υπηρεσιών διάγνωσης και πρόληψης, international, αλλά συγχρόνως βαθιά Έλληνας, ο επικεφαλής της Affidea Ελλάδος ενσαρκώνει µε τον καλύτερο τρόπο το τρίπτυχο «Εµπιστοσύνη - Καινοτοµία - Ανθρώπινες Σχέσεις», στο οποίο στηρίζει την λειτουργία του ο πιο πρωτοπόρος πάροχος υπηρεσιών πρωτοβάθµιας υγείας της χώρας µας. Μιας επιχείρησης που νοιάζεται και που, όπως αποκαλύπτει ο Θ.Κ. στη συνέντευξη που ακολουθεί, κάθε χρόνο επενδύει µε αµείωτο ενδιαφέρον στην υγεία των κατοίκων σε κάθε γωνιά της Ελλάδας. 

∆ιότι πράγµατι σε µια εποχή παγκόσµιων ανατροπών σε όλα τα επίπεδα, η «οικονοµία της υγείας», όπως λέει ο κορυφαίος Γάλλος οικονοµολόγος Ζάκ Ατταλί, διεκδικεί πρώτο ρόλο στο υπό εκκόλαψη νέο οικονοµικό γίγνεσθαι.

Και υπό αυτή τη θεώρηση, ο Όµιλος Affidea έχει τεράστιες δυνατότητες να διαδραµατίζει ηγετικό ρόλο, εξαιρετικά χρήσιµο στην κοινωνία και την οικονοµία. 

Στη χώρα µας, το ταξίδι της Affidea ξεκίνησε το 2005, µε στόχο την παροχή ολοκληρωµένων πρωτοβάθµιων υπηρεσιών υγείας υψηλής ποιότητας για όλους και κύριο µέληµα την υπεροχή µέσα από την καινοτοµία, συµβάλλοντας στην κάλυψη των ιατρικών αναγκών των πολιτών.

Την ίδια στιγµή, ο Όµιλος έδινε και µια διεθνή διάσταση στην εγχώρια «οικονοµία της υγείας».

«Από την ίδρυσή της και µέχρι σήµερα», τονίζει ο Θεόδωρος Καρούτζος, 49 ετών, ∆ιευθύνων Σύµβουλος της εταιρείας, «η Affidea έχει κερδίσει επάξια την εµπιστοσύνη των συµπολιτών της, κάνοντας πράξη καθηµερινά τις αξίες που υποδηλώνει το όνοµά της: αξιοπιστία στη διάγνωση, καινοτοµία στις πρακτικές, αµοιβαιότητα στις σχέσεις.

Η Affidea δίνει ιδιαίτερο βάρος και προτεραιότητα στον άνθρωπο, εφαρµόζοντας διαδικασίες που αποσκοπούν στη διαφύλαξη της ασφάλειας των εξεταζόµενων και παράλληλα στη διασφάλιση του καλύτερου δυνατού ιατρικού αποτελέσµατος. Ταυτόχρονα, εστιάζει σε άξονες όπως η πιστοποίηση των ιατρικών υπηρεσιών, η σύγχρονη τεχνολογία και η ολιστική διαχείριση ποιότητας, καθώς επωφελούµενη από το ευρύ διεθνές δίκτυο της µητρικής εταιρείας, εφαρµόζει τα πιο σύγχρονα κλινικά πρωτόκολλα, που συµβάλλουν στην ασφαλή, έγκυρη και έγκαιρη διάγνωση, µειώνουν τον χρόνο εξέτασης, άρα βελτιστοποιούν την αποτελεσµατικότητα. Στο ίδιο πλαίσιο, φροντίζουµε διαρκώς τα επίπεδα της ακτινοβολίας να είναι τα χαµηλότερα δυνατά, ώστε να εκτίθεται όσο το δυνατόν λιγότερο ο εξεταζόµενος και συγχρόνως να επιτυγχάνεται η καλύτερη και υψηλής διαγνωστικής αξίας ποιότητα εικόνας, γεγονός που κατατάσσει τα διαγνωστικά κέντρα της Affidea στη λίστα “EuroSafe Wall of Stars”, των καλύτερων της Ευρώπης από πλευράς ακτινοπροστασίας. Οι επενδύσεις µας εποµένως δεν περιορίζονται στην υπεροχή του εξοπλισµού τεχνολογίας αιχµής που βεβαίως εγγυάται την ασφάλεια των εξεταζόµενων και αξιόπιστα αποτελέσµατα. Προχωράµε πέρα από αυτό και επενδύουµε στην αλλαγή κουλτούρας της εξεταστικής διαδικασίας».

Ο Θεόδωρος Καρούτζος υπογραµµίζει µε έµφαση ότι «η Affidea Ελλάδος, µέλος του µεγαλύτερου ευρωπαϊκού Οµίλου στις υπηρεσίες Εξωνοσοκοµειακής Περίθαλψης, αποτελεί ήδη έναν δυναµικό παίκτη στο χώρο της υγείας. Ο Όµιλος Affidea δραστηριοποιείται σε 15 ευρωπαϊκές χώρες µέσα από ένα δίκτυο 330 µονάδων υγείας και είναι ο µεγαλύτερος πάροχος στον κλάδο των υπηρεσιών υγείας στην Ευρώπη, µε τοµείς εξειδίκευσης τις απεικονιστικές εξετάσεις, τις εξετάσεις βιοπαθολογίας και ακτινοθεραπείας.

            Στην Ελλάδα η Affidea δραστηριοποιείται στην αγορά της ∆ιάγνωσης και υπηρεσιών Πρόληψης, αλλά και στον τοµέα της ∆ερµατολογίας. Με τµήµατα Ακτινοδιαγνωστικής, Πυρηνικής Ιατρικής, Βιοπαθολογίας, Παθολογοανατοµίας και Κλινικών Ειδικοτήτων, προσφέρει διεθνώς διαπιστευµένες υπηρεσίες υγείας, αλλά και σύγχρονες υπηρεσίες, όπως φροντίδα κατ’ οίκον, ψηφιακές υπηρεσίες υγείας, πάντα στην υπηρεσία ιατρών και εξεταζόµενων». 

            Ακολουθώντας µία αναπτυξιακή στρατηγική, δηµιούργησε ένα εκτεταµένο πανελλαδικό δίκτυο σε πρότυπους ιατρικούς χώρους. Η Affidea στη διάρκεια της ελληνικής της παρουσίας, ανέπτυξε ένα πλήρες πλάνο επενδύσεων, το οποίο συµπεριέλαβε, εκτός της δηµιουργίας νέων διαγνωστικών και δερµατολογικών κέντρων, στρατηγικής σηµασίας συνεργασίες και εξαγορές, όπως τα διαγνωστικά κέντρα του θεραπευτηρίου Υγεία στην Αττική, ενώ παράλληλα έκανε δυναµική είσοδο στον ασφαλιστικό χώρο σε συνεργασία µε τον µεγαλύτερο ασφαλιστικό φορέα στην Ελλάδα, την Εθνική Ασφαλιστική, που εµπιστεύθηκε στην Affidea τα ατοµικά της συµβόλαια. Το 2020 επεκτάθηκε και στον τοµέα της ∆ερµατολογίας, µε την εξαγορά των City Med, δηµιουργώντας ένα δίκτυο πρότυπων δερµατολογικών κέντρων που σήµερα ανέρχονται στα επτά πανελλαδικά. Τέλος, την άνοιξη του 2022, η Affidea εντάχθηκε στην οικογένεια της GBL, του κορυφαίου επενδυτή στην Ευρώπη, ώστε να ενισχύσει περαιτέρω την παρουσία της στις βασικές αγορές της, καθώς και να επιταχύνει τις συγχωνεύσεις και εξαγορές σε νέες ελκυστικές ευρωπαϊκές αγορές.

Μέσα λοιπόν σε ένα περιβάλλον που µετασχηµατίζεται και στο οποίο η υγεία, για ποικίλους λόγους, διεκδικεί ενεργό ρόλο σε καινοτοµίες και τεχνολογικές προόδους, η Affidea ρίχνει βάρος στη δηµιουργία κέντρων αριστείας, σε επίπεδο υποδοµών και υπηρεσιών που θα καλύπτουν κάθε ελληνική πόλη. 

«Αναπτυσσόµαστε µέσα από ισόρροπη επέκταση εντός και εκτός Αττικής, µε προτεραιότητα περιοχές που έχουν ανάγκη την αναβάθµιση της ΠΦΥ. Επενδύουµε σε αυτήν τη στρατηγική, όχι µόνον γιατί είναι το µέλλον της Affidea, αλλά γιατί οδηγεί στη συνολική βελτίωση των υπηρεσιών υγείας στη χώρα µας», λέει ο Θεόδωρος Καρούτζος.

Προσθέτει δε ότι «η εµπειρία της πανδηµίας έδειξε ότι ο ιδιωτικός τοµέας συνεργάστηκε πολύ καλά µε το δηµόσιο σύστηµα και η συνύπαρξη µπορεί να µετεξελιχθεί σε αλληλοσυµπλήρωση, µε αµοιβαίο όφελος για όλους: ΕΣΥ, ιδιωτικό τοµέα και ασθενή. Επίσης ανέδειξε τον ρόλο της επιστήµης και της τεχνολογίας και λειτούργησε ως crash course στην αξιοποίηση των ψηφιακών εργαλείων. Η εξοικείωση όλων µας µε αυτές µας δίνει ένα σηµαντικό πλεονέκτηµα εκεί που η απόσταση δηµιουργεί εµπόδιο στην πρόσβαση σε ιατρικές υπηρεσίες». 

Επισηµαίνει ως προς το επενδυτικό πλάνο µάλιστα ότι «η αποστολή της Affidea συνίσταται στη διαρκή εξασφάλιση υπερσύγχρονου τεχνολογικού εξοπλισµού σε όλες τις µονάδες µας πανελλαδικά, την ενσωµάτωση πρωτοποριακών ιατρικών πρακτικών στην υπηρεσία ιατρών και εξεταζόµενων, την ανάδειξη των διεθνών επιστηµονικών κατακτήσεων και την εφαρµογή τους στη χώρα µας. 

Η Ελλάδα έχει ανάγκη από µακροχρόνιες επενδύσεις που δηµιουργούν θέσεις εργασίας, παράγουν αξία και συµβάλλουν στη δηµιουργία σύγχρονων υποδοµών για τη χώρα.»

Πρόκειται δε για έναν σπουδαίο µάνατζερ µε εξειδίκευση στα θέµατα της «οικονοµίας της υγείας», ένα πεδίο στο οποίο η Πρωτοβάθµια Φροντίδα Υγείας παίζει σηµαντικό ρόλο. 

«Η αξία και τα οφέλη της πρόληψης είναι αδιαµφισβήτητα για την καλή ποιότητα ζωής. Επιπροσθέτως η πρόληψη επιτυγχάνει σηµαντική εξοικονόµηση πόρων όσον αφορά τα θεραπευτικά έξοδα και µείωση της συνολικής δαπάνης για την υγεία. Προς αυτήν την κατεύθυνση, προγράµµατα προσυµπτωµατικού ελέγχου από την Πολιτεία, όπως το «Φώφη Γεννηµατά» για τον καρκίνο του µαστού, συντελούν στην εξοικείωση του γενικού πληθυσµού µε τα οφέλη των προληπτικών ελέγχων. Αξίζει να αναφέρουµε ότι µε το πρόγραµµα διαγνώστηκαν περισσότερα από 15.000 περιστατικά, τα πιο πολλά πρώιµα, συνεπώς µε υψηλή δυνατότητα θεραπευτικής πρόγνωσης. Οι δράσεις αυτές αποτελούν µία ουσιαστική προσπάθεια της Πολιτείας να προσεγγίσει τους πολίτες για θέµατα υγείας και πρόληψης, και η Affidea στέκεται αρωγός σε αυτό. 

Και από αυτή την οπτική γωνία, η περίφηµη ρήση «συν Αθηνά και χείρα κίνει» είναι βασική µου αρχή αλλά και µια υπενθύµιση ότι οι σωστές στρατηγικές σε συνδυασµό µε την προσπάθεια οδηγούν στην επιτυχία» καταλήγει ο Θεόδωρος Καρούτζος.

  

Τα cookies είναι σημαντικά για την εύρυθμη λειτουργία του successtories.gr και για την βελτίωση της online εμπειρία σας.
Επιλέξτε «Αποδοχή» ή «Ρυθμίσεις» για να ορίσετε τις επιλογές σας.
Απαραίτητα
Τα απολύτως απαραίτητα cookies είναι ουσιαστικής σημασίας για την ορθή λειτουργία του ιστότοπου και δεν μπορούν να απενεργοποιηθούν. Αυτά τα cookies δεν αναγνωρίζουν την ατομική σας ταυτότητα. Εάν ρυθμίσετε τον browser σας, ώστε να μπλοκάρει τη χρήση αυτών των cookies η Ιστοσελίδα ή ορισμένα τμήματα αυτής δεν θα λειτουργούν.
Στατιστικά

Τα στατιστικά cookies μας δίνουν τη δυνατότητα να αξιολογούμε την αποτελεσματικότητα των διάφορων λειτουργιών του site μας ώστε να βελτιώνουμε συνεχώς την εμπειρία που προσφέρουμε.

Τα εργαλεία που χρησιμοποιούμε περιλαμβάνουν τα Google Analytics, Hotjar, Skroutz Analytics, Facebook Pixel, Pinterest Tag.

Διάφορα

Αυτά τα cookies χρησιμοποιούνται από υπηρεσίες τρίτων για διάφορες λειτουργίες όπως αλληλεπίδραση με κοινωνικά δίκτυα, χάρτες, κτλ. Χωρίς αυτά οι επιπλέον λειτουργίες δεν θα είναι διαθέσιμες.

Τα εργαλεία που χρησιμοποιούμε περιλαμβάνουν τα Google Maps, AddThis social/share buttons, SnapWidget / Instagram widget.