Image
Loading

UBITECH: «Κάνοντας το ανέφικτο…εφικτό»

Δ. Αλεξάνδρου, Π. Γκούβας, Θ. Μπούρας

Συνιδρυτές UBITECH

PLAY NOW - PLAY NOW - PLAY NOW -

Η Ιδέα ίδρυσης της UBITECH έχει τις ρίζες της στα τέλη του 2004 όταν οι Δημήτρης Αλεξάνδρου, Παναγιώτης Γκούβας και Θανάσης Μπούρας, όλοι διπλωματούχοι ηλεκτρολόγοι μηχανικοί και μηχανικοί υπολογιστών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου συναντήθηκαν στο ίδιο εργαστήριο του ΕΜΠ όπου εκπονούσαν την διδακτορική τους διατριβή. Εκεί, οι κοινές τεχνολογικές προκλήσεις των σπουδών τους ενδυνάμωσαν την συνεργασία, τα κοινά τους όνειρα και τις φιλοδοξίες τους. 

Κάπως έτσι αποφάσισαν τον Οκτώβριο του 2005 να δημιουργήσουν μία καινοτόμα εταιρεία Πληροφορικής Επικοινωνιών και Λογισμικού. 

Οι ερευνητικές ομάδες της εταιρείας συμμετέχουν ενεργά σε μεγάλα διεπιστημονικά έργα επικεντρώνοντας τις δραστηριότητές τους σε πληθώρα κρίσιμων τεχνολογικών τομέων όπως η κυβερνο-ασφάλεια, η τεχνητή νοημοσύνη, οι τεχνολογίες δικτύων νέας γενιάς και η κβαντική υπολογιστική.

Όπως αναφέρουν οι τρεις συνιδρυτές, «Η UBITECH δημιουργήθηκε προκειμένου να παρέχει ολοκληρωμένες λύσεις σε οργανισμούς του δημοσίου και ιδιωτικού τομέα που αποσκοπούν στον εκσυγχρονισμό τους στο πλαίσιο της σύγχρονης οικονομίας της γνώσης και της πληροφορίας. Ξεκινώντας τότε από τις τεχνολογίες διάχυτης υπολογισιμότητας», τονίζουν, «σήμερα έχουμε φτάσει να υλοποιούμε παραγωγικές λύσεις γενετικής τεχνητής νοημοσύνης και κβαντικής υπολογιστικής». 

Δραστηριότητες

Η UBITECH αναγνωρίζεται σήμερα ως πρωταθλητής καινοτομίας στην Ελλάδα με συνεχή παρουσία από το 2011. Έχει επιτύχει σημαντικά αποτελέσματα και διακρίσεις σε δράσεις έρευνας και τεχνολογικής ανάπτυξης, οι οποίες συγχρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Είναι γεγονός ότι έχει κόψει πρώτη το νήμα μεταξύ των Ελληνικών εταιρειών ως προς το ύψος της συνολικής χρηματοδότησης από το πιο πρόσφατα ολοκληρωμένο επταετές πρόγραμμα έρευνας Horizon 2020. 

Οι ερευνητικές ομάδες της εταιρείας συμμετέχουν ενεργά σε μεγάλα διεπιστημονικά έργα επικεντρώνοντας τις δραστηριότητές τους σε πληθώρα κρίσιμων τεχνολογικών τομέων όπως η κυβερνο-ασφάλεια, η τεχνητή νοημοσύνη, οι τεχνολογίες δικτύων νέας γενιάς και η κβαντική υπολογιστική.

Είναι σημαντικό, επίσης, να τονίσουμε ότι μέσω της αφοσίωσης στην Έρευνα και Ανάπτυξη (R&D), η UBITECH επιδιώκει να εξελιχθεί σε πρωτοπόρο της τεχνολογικής καινοτομίας και σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

Νικώντας την Γραφειοκρατία

Μιλώντας για το mAigov, οι συνιδρυτές της εταιρίας, τονίζουν ότι «Διακρίνεται από την ταχύτητα στην ενημέρωση και την παρεχόμενη πληροφόρηση στον πολίτη σε ένα περιβάλλον που μεταβάλλεται καθημερινά. Ζητούμενο, είναι η ενημέρωση του mAigov όσον αφορά το περιεχόμενο στο οποίο καλείται να αναζητήσει πληροφορίες». 

Στο πλαίσιο αυτό, υλοποίησαν την απαραίτητη υποδομή ώστε ο ψηφιακός βοηθός να ενημερώνεται σχετικά με τις νέες υπηρεσίες που εισέρχονται στο gov.gr, αλλά και με τις υπηρεσίες που καταργούνται. 

Η επεκτασιμότητα και η διαλειτουργικότητα αποτελούν βασικό ζητούμενο μίας λύσης όπως το mAigov.  Ήδη εδώ και μερικές ημέρες είναι διαθέσιμο το mAigov ActionBot, μέσω της εφαρμογής gov.gr, με στόχο τη δυνατότητα έκδοσης πιστοποιητικών από το chatbot για λογαριασμό των πολιτών. 

Στο σημείο αυτό, επισημαίνουν ότι «Απαραίτητο συστατικό μίας τέτοιας λύσης αποτελεί η διαλειτουργικότητα με τρίτα συστήματα προκειμένου να καταστεί δυνατή η έκδοση των πιστοποιητικών και η αποστολή τους στη θυρίδα του πολίτη». 

Προοπτικές

Όσον αφορά το κοντινό μας μέλλον και τις προοπτικές της εταιρίας, οι συνιδρυτές της UBITECH, αναφέρουν ότι οι εξελίξεις στον τομέα της Τεχνητής Νοημοσύνης είναι ραγδαίες καθώς φαίνεται πως αποτελεί τον επόμενο τεχνολογικό σταθμό της ανθρωπότητας μετά την εμφάνιση του Διαδικτύου (Internet). Επισημαίνουν ότι «Η Τεχνητή Νοημοσύνη έχει μπει πλέον στην καθημερινότητά μας. 

Ο τομέας της πληροφορικής ζει μία κοσμογονία. Είναι σίγουρο πως τα επόμενα χρόνια θα δημιουργηθούν νέες ειδικότητες που θα αφορούν 

τις δραστηριότητες γύρω από την Τεχνητή Νοημοσύνη. Η UBITECH συμμετέχει ενεργά στις εξελίξεις αυτές. 

Μέσω του mAigov διαδραματίζει έναν κεντρικό ρόλο στον τομέα της Τεχνητής Νοημοσύνης, όχι μόνο σε εθνικό, αλλά και σε διεθνές επίπεδο, καθώς η τεχνογνωσία που κατέχει έχει κεντρίσει το ενδιαφέρον αρκετών χωρών που επιθυμούν να ξεκινήσουν το ταξίδι στην εποχή της Τεχνητής Νοημοσύνης». 

Όπως μας εξηγούν οι συνιδρυτές της UBITECH, «Η ανάπτυξη και εφαρμογή αυτών των τεχνολογιών ειδικά στην Ελληνική γλώσσα δεν ήταν εύκολη. Ο πυρήνας των ΑΙ συστημάτων χρησιμοποιεί βιβλιοθήκες «ανίχνευσης εννοιών». 

Στην ελληνική γλώσσα, οι έννοιες είναι πολλές και περίπλοκες, και αυτά τα συστήματα, όταν είναι προσαρμοσμένα στα ελληνικά, καταλήγουν να είναι αρκετά ακριβά. Επομένως, πρέπει κανείς να βρει έξυπνες τεχνικές λύσεις, ώστε να μειώσει το κόστος χωρίς να θυσιάσει την ποιότητα παραγωγής των Ελληνικών. Τα GenerativeAI συστήματα αυτή τη στιγμή είναι πάρα πολύ ακριβά, αλλά όχι ιδιαίτερα ακριβή στις έννοιες». 

Αναφέρουν χαρακτηριστικά ότι μία από τις μεγαλύτερες προκλήσεις που αντιμετώπισαν ήταν πώς θα εισάγουν ακρωνύμια όπως «ΙΚΑ» και «ΕΦΚΑ» στη γλώσσα του mAigov. Φρόντισαν στο pre-processing ώστε το σύστημα να καταλαβαίνει ότι πρόκειται για ασφαλιστικούς φορείς, για κοινωνική ασφάλιση και να βρίσκει την απαραίτητη πληροφορία για να «ταϊσει» τον εγκέφαλο του generative ΑΙ υποσυστήματος. Στόχος ήταν η παραγωγή ποιοτικών αποτελεσμάτων στα ελληνικά, κρατώντας πάντα το κόστος σε λογικά επίπεδα.

 Η UBITECH παράγει καινοτομία και αναπτύσσεται ταχύτητα εντός και εκτός συνόρων. Πόσο εύκολο είναι όμως για μία τέτοια εταιρία να βρίσκει το κατάλληλο επιστημονικό δυναμικό για την επάνδρωση της;

Οι συνομιλητές μας απαντούν ότι «Μία από τις σημαντικότερες προκλήσεις που καλούνται να αντιμετωπίσουν οι εταιρείες παγκοσμίως, ειδικότερα στον τομέα της Τεχνολογίας και της Πληροφορικής, είναι η έλλειψη ανθρώπινου δυναμικού. 

Αυτό που παρατηρείται τα τελευταία χρόνια είναι η σημαντική έλλειψη προσωπικού σε αρκετές από τις ειδικότητες των νέων τεχνολογιών. 

Η ζήτηση στελεχών είναι κατά πολύ μεγαλύτερη από τη διαθεσιμότητά τους. Οι εταιρείες καλούνται να βρούνε γρήγορα τρόπο αντιμετώπισης της συγκεκριμένης πρόκλησης, καθώς το πλήθος των προς υλοποίηση έργων είναι τεράστιο για το επόμενο χρονικό διάστημα. 

Έχοντας ως δεδομένο την έλλειψη υφιστάμενων ανθρώπινων πόρων, οι εταιρείες θα πρέπει να δημιουργήσουν νέους. Πρακτικά, η δημιουργία φυτώριων μηχανικών τεχνολογίας και πληροφορικής είναι μονόδρομος. Οι εταιρείες θα πρέπει να έρθουν σε στενή επαφή με την Ακαδημία, με στόχο την από κοινού δημιουργία πλάνων για την εκπαίδευση και διοχέτευση ανθρώπινου δυναμικού στη Βιομηχανία Τεχνολογίας». 

Σήμερα, η UBITECH απασχολεί περί τα 150 άτομα εκ των οποίων περισσότερο από το 90% είναι επιστημονικό προσωπικό πληροφορικής και επικοινωνιών. 

Δραστηριοποιείται έντονα στους τομείς της Κυβερνοασφάλειας και της Τεχνητής Νοημοσύνης, οι οποίοι θα αποτελέσουν και την αιχμή του δόρατος της εταιρείας για τα επόμενα χρόνια.

Τέλος, όσον αφορά το motto που χαρακτηρίζει αυτούς τους τρεις ξεχωριστούς ανθρώπους είναι ένα: «Κάνοντας το ανέφικτο…εφικτό»! 

Τα cookies είναι σημαντικά για την εύρυθμη λειτουργία του successtories.gr και για την βελτίωση της online εμπειρία σας.
Επιλέξτε «Αποδοχή» ή «Ρυθμίσεις» για να ορίσετε τις επιλογές σας.
Απαραίτητα
Τα απολύτως απαραίτητα cookies είναι ουσιαστικής σημασίας για την ορθή λειτουργία του ιστότοπου και δεν μπορούν να απενεργοποιηθούν. Αυτά τα cookies δεν αναγνωρίζουν την ατομική σας ταυτότητα. Εάν ρυθμίσετε τον browser σας, ώστε να μπλοκάρει τη χρήση αυτών των cookies η Ιστοσελίδα ή ορισμένα τμήματα αυτής δεν θα λειτουργούν.
Στατιστικά

Τα στατιστικά cookies μας δίνουν τη δυνατότητα να αξιολογούμε την αποτελεσματικότητα των διάφορων λειτουργιών του site μας ώστε να βελτιώνουμε συνεχώς την εμπειρία που προσφέρουμε.

Τα εργαλεία που χρησιμοποιούμε περιλαμβάνουν τα Google Analytics, Hotjar, Skroutz Analytics, Facebook Pixel, Pinterest Tag.

Διάφορα

Αυτά τα cookies χρησιμοποιούνται από υπηρεσίες τρίτων για διάφορες λειτουργίες όπως αλληλεπίδραση με κοινωνικά δίκτυα, χάρτες, κτλ. Χωρίς αυτά οι επιπλέον λειτουργίες δεν θα είναι διαθέσιμες.

Τα εργαλεία που χρησιμοποιούμε περιλαμβάνουν τα Google Maps, AddThis social/share buttons, SnapWidget / Instagram widget.